MOTOR CC SIEMENS 1GG5282-0WE40-6HU5-Z

MOTOR C.C INDAR KN-280-L Nº 990-104

MOTOR C.C INDAR – KN-250-XAC

HMI OMRON – NQ5-MQ000-B

Panel HMI Omron NQ5-MQ000-B, STN LCD, Serie NQ5, 320 x 240pixels, 24 V dc, retroiluminado, 195 x 142 x 50 mm

HMI OMRON – NT31C-ST141-EV2

5.7 INCH DISPLAY COLOR STN LCD 320 x 240 DOTS
8 COLORS
HOST LINK / NT LINK
RS-232C / RS-422A
24 VDC
15 WATT